Динамичен LED екран

7793

Динамичната LED технология може да свърши чудеса в подобряването на цялостната визия на всеки търговски обект

Динамичен LED екран

Подложките на рекламите са от алуминиев композитен панел. Той е изключително подходящ, благодарение на своите пластични и термодинамични качества, позволяващи фрезоване и други механични интервенции. 

алуминиев композитен панел

Предимство при използването на алуминиевите композитни панели са големината на листа, който се предлага при доставчиците /400 х 150 см/ и дебелината му.

поставят светодиоди

На разпробития алуминиев панел се поставят светодиоди.

светодиоди

След това се проверява дали всяка жичка си отива на правилното място 🙂

Динамичен LED екран

Следват монтаж на обекта и инсталация на софтуера за управление.

Динамичен LED екран

Задава се визията (клипа), която ще излъчва динамичния LED екран.

Динамичен LED екран

Готов завършен вид на рекламата, реализирана с динамичен LED екран.

Рекламата цялостно е реализирана от www.gravico.biz
Алуминиев композитен панел e от фирма Туплекс.

 

Вижте още:

Фирми предлагащи алуминиеви композитни панели.

Фирми предлагащи изработката на светеща реклама.