Кожена папка за меню с ринг

5690

Тази папка за меню е изработена от ЕТ Влади Влаев. Удобна е за заведения, които сменят изхабените листа или правят промени в менюто без да им се налага да поръчват цялото меню отново. 

Кориците са направени от кафяв книговинил, а форматът на листите в папката е А4. Листовете в папката се захващат с рингове. 

Папките се предлагат самостоятелно или с отпечатани листове меню, в зависимост от желанието на клиента. 

Кориците могат да бъдат брандирани с топъл печат. На тази папка е поставен топъл печат на първата корица. 

За поръчка на папката или на папка с печат на меню: Влади – В. Влаев ЕТ