Отпечатани икони с ефекти на релеф и металик

4495

Най-новата вложка на 3-принт в печатното издание Polygraphy info 2015 демонстрира възможностите за печат на ефектите релеф и металик. Иконите със своята детайлност са най-подходящият начин да се демонстрира технологията за дигитално отпечатване на релеф.

Дигиталната печатна технология на HP Indigo 5600 и Scodiх, както и специалния ламинат на вложката създават релефен отпечатък и металик ефект на злато и сребро.

Изполвани са изображения на Свети Георги и Св. Богородица.

Вложката е направена в Гърция, специално за годишното издание Polygraphy Info 2015, тъй като в България все още няма технологията за дигитално нанасяне на релеф на Scodix.