Персонализирани химизирани формуляри

2534

Химизираните формуляри са изключително подходящи както за вътрешен документооборот по време на производството, така и при продажбите на стоки от хранително-вкусовата промишленост. Всички формуляри от химизирана хартия могат да бъдат с лого на фирмата, картонена корица, номерация и перфорация (за лесно откъсване от кочана).

Химизираните формуляри са подходящи и за договори, с възможност на гърба на клиентския екземпляр да бъдат поместени общи условия. За хотелите най-използваните бланки от този тип са за приемане от гостите на дрехи за пране, химическо чистене и гладене.