Печат на персонализирани пощенски пликове

2820

Фирма ЕМА предлага пълноцветен печат върху пощенски пликове с отлично качество и в разнообразни тиражи. Благодарение на печатното оборудване, с което разполага фирмата, могат да бъдат поръчвани тиражи от 1 бройка до десетки хиляди и дори милиони. 

Съчетанието на офсетов и дигитален печат дава възможност на клиентите не само да отпечатват различни тиражи, но и да персонализират пощенските си пликове. Можете да имате поръчка за 1 брой плик, който да ви послужи за мостра или няколко милиона плика без промяна в качеството или цвета.  

Високата производителност на печатното оборудване на ЕМА дава възможност до 70 плика да бъдат отпечатани за 2 минути, а 700 000 плика – само за 2 дни. Това дава огромно времево преимущество при планиране на рекламни или маркетинг кампании, които трябва да бъдат изпълнени в кратки срокове. 

Разбира се, един от най-важните компоненти при малките тиражи е персонализацията. По този начин могат да се печатат пликове за различни таргет групи дори големи кампании с милиони тиражи.