Покана за събитие на Адком

5247

След като ви показахме куфарчето за гостите на Adcom Day – решения за опаковки и реклама, вижте и нестандартната покана, която получиха гостите. 

Листът за поканата е отпечатан на дигитална машина Xerox Color 1000. Всяка покана е персонализирана с името на получателя и с напечатан и перфориран ключ с уникален номер. Ключовете са за томбола по време на събитието. 

Поканата е бигована и изрязана на режеща маса Kongsberg XN

При отварянето на поканата гостите могат да извадят вложената програмата на събитието.

Всеки участник участва в томболата на Адком с персоналния си ключ. За всички тях беше показано и филмчето за изработката на всички рекламни материали. Вижте го тук: