Печат върху строителни мрежи

1699

Строителните предпазни мрежи служат за ограждане на обекти в строеж или такива, които се реновират, с цел осигуряване на безопасност на работниците и случайно преминаващи хора, при строителни или ремонтни дейности. Продуктът е част от портфолиото с продукти на Фреш принт.

Тъй като се поставят върху скелето и имат голяма площ, предпазните мрежи могат да изпълняват още една функция – рекламна. Върху тях могат да се отпечатват повтарящи се рекламни лога, послания или изображения.

По-специфичното използване на строителните мрежи е при възстановяване на сгради – паметници на културата. В този случай върху тях се отпечатва изображение, показващо фасадата на сградата, докато тя се реставрира.

Технологията е приложима и за друг тип мрежи, например за спортни съоръжения или огради.