Промишлен печат върху медицинска електроника

1273

Тези компоненти за медицинска и битова електроника са отпечатани от Астра Графика чрез многоцветен промишлен сито и тампонен печат.

Този вид печат е изключително подходящ заради отличната покривност на мастилата и възможността да бъдат отпечатани дребни текстове и знаци.

Отпечатъкът е траен и устойчив – не се драска и изтърква и електрониката може да бъде използвана години без това да се отрази на отпечатаните елементи.

Промишленият сито и тампонен печат има много приложения – могат да бъдат отпечатани клавиатури, бутони, информационни панели, табла и други и въпреки че на пазара има и нови технологии, ситопечатът остава най-бързият и качествен метод.

Астра Графика има богат опит в печата върху детайли за индустрията от различни форми и материали и може да изпълни разнообрази продукти в кратки срокове.